За нас

Акционерно дружество "Златни пясъци" е частно търговско дружество.

 

Консорциум от РМД "Златни", C&N Touristic AG и "Агрима" АД закупи 76% от акциите от капитала на "Златни пясъци" АД. В имуществото на приватизираното дружество влизат недвижими имоти и съоръжения - 6 хотела, 4 вилни селища, 4 басейна, 18 заведения за хранене, магазини и търговски комплекси, спортни съоръжения, допълнително обслужващи сгради, както и инфраструктурата на курорта.

 

Сделката е подписана на 14 Април 2000 г.

 

Основен предмет на дейност на "Златни пясъци"АД е предоставяне на хотелиерски услуги и свързаните с тях туроператорска, агентска и ресторантьорска дейност, както и с управление и поддръжка на инфраструктурата на курорта.

 

Дружеството има пет дъщерни компании. Това са енерго разпределителното предприятие, за което фирмата притежава лиценз за разпределение на електрическа енергия и свързаните с това дейности до 2031г., както и дружествата, стопанисващи ВиК мрежата и инфраструктурата.

 

През 2003г. на територията на комплекса е изграден първият в България воден увеселителен парк "Аквополис".

 

 

 


Свалете от тук пълната презентация на "Златни пясъци" АД

За контакти


Офис Златни пясъци

 

"Златни пясъци" АД

Сграда дирекция

Варна - 9007 - България

Телефон: +359 52 355184

               +359 52 355292

Факс:       +359 52 355587                     

Email: goldensands@goldensands-bg.com

 


Офис София

 

"Златни пясъци" АД

кв. Лозенец, ул. "Кричим" 1, 2-ри етаж, офис 7

София - 1407 - България

Телефон: +359 2 9621787

               +359 2 9621773

Факс:       +359 2 9621725

e-mail: headoffice@goldensands-bg.com


Архив

 

Tелефон: 052/351 109

факс: 052/355587

email: archive@goldensands-bg.com