Консолидиран годишен финансов отчет на "Златни пясъци" АД за 2009 г.