Директор за връзки с инвеститорите

ЛЮБОМИРА РИЗОВА-СОЛБАККЕ 
тел: 052 355896
rizova*goldensands-bg.com