Редовно годишно общо събрание на акционерите на "Златни пясъци" АД на 30.06.2023 г.

 • Покана за Общо събрание
 • Пълномощно образец
 • Доклад Одитен комитет
 • Протокол Надзорен съвет
 • Доклад ДВИ

 • Съобщение от Управителния съвет на Златни пясъци АД

   

  Управителният съвет на „Златни пясъци“ АД уведомява акционерите в дружеството, че поради невъзможност да бъде изпълнена в срок и съобразно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа процедурата за допълване на дневния ред на насроченото за 21.06.2019 год. Общо събрание на акционерите на дружеството, в заседанието на същото няма да бъде подложена на гласуване предварително обявената точка 8 „Промени в състава на Одитния комитет“.

  Управителният съвет е приел решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, на което ще бъде разгледан въпросът за промени в състава на Одитния комитет на „Златни пясъци“ АД.

   


  Общо събрание на акционери на "Златни пясъци" АД на 23.06.2016

  Редовно годишно общо събрание на акционери на "Златни пясъци" АД на 29.06.2015

  Редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Златни пясъци" АД проведено на 30.06.2014 г.

  Покана за свикване на Общо събрание на акционерите на "Златни Пясъци" АД на 30.06.2014 г.