Уведомление за сключени договори с информационна агенция

„Златни пясъци“ АД има сключен договор със „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД, като разкрива и оповестява на обществеността регулирана информация по смисъла на ЗППЦК чрез специализираната финансова медия X3News, достъпна на адрес: http://www.x3news.com/

 


Политика за възнагражднения 2015 г.