Публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Организация и извършване на дейностите по транспорт на работещите в „Златни пясъци” АД и партньори”