Консолидиран тримесечен отчет на "Златни Пясъци" АД за първо тримесечие на 2016 г.

Консолидиран тримесечен отчет на "Златни Пясъци" АД за второ тримесечие на 2016 г.

Консолидиран тримесечен отчет на "Златни Пясъци" АД за трето тримесечие на 2016 г.

Консолидиран тримесечен отчет на "Златни Пясъци" АД за четвърто тримесечие на 2016 г.