Годишен финансов отчет на Златни пясъци АД за 2021 година

  • Годишен финансов отчет 2021 г.
  • Декларация по чл. 100н
  • Приложение 11
  • Отчети форма КФН

  • Консолидиран годишен финансов отчет на Златни пясъци АД за 2021 г.

  • Консолидиран годишен финансов отчет на Златни пясъци АД за 2021 г.