Годишен финансов отчет на Златни пясъци АД за 2022 година

  • Годишен финансов отчет 2021 г.
  • Декларация по чл. 100н
  • Приложение 11

  • Консолидиран годишен финансов отчет на Златни пясъци АД за 2022 г.

  • Консолидиран годишен финансов отчет на Златни пясъци АД за 2022 г.