Извънредно Общо събрание на акционерите на Златни пясъци АД на 21.04.2020

  • Покана за Общо събрание
  • Пълномощно образец
  • Протокол Упраителен съвет
  • Нов член на Надзорен съвет

  • Редовно годишно общо събрание на акционери на "Златни пясъци" АД на 23.06.2017г.

  • Покана за общо събрание
  • Пълномощно образец
  • Протокол Надзорен съвет