Редовно годишно общо събрание на акционери на "Златни пясъци" АД на 23.06.2017г.

  • Покана за общо събрание
  • Пълномощно образец
  • Протокол Надзорен съвет